Energetsko certificiranje zgrada

Svrha je energetskog certificiranja pružiti informacije vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i izvršiti usporedbu zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade sadrži prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine, dok za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.