Projektiranje i stručni nadzor nad građenjem

Projektiranje i stručni nadzor nad izvedbom termoenergetskih postrojenja, skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari, instalacija grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike te pripreme i obrade potrošne tople vode.

Ovlašteni inženjeri strojarstva, kroz svoj rad i djelovanje u tijelima Hrvatske komore inženjera strojarstva usklađuju zajedničke interese, promiču kvalitetu života, štite javni interes te interes trećih osoba. Svojim profesionalnim intelektualnim uslugama doprinose osiguranju prosperiteta, zaštiti okoliša, tehničkom napretku i održivom razvoju, a time i poboljšanju životnih uvjeta sadašnjih i budućih generacija. Oni su promicatelji kulture i napretka. (Iz Kodeksa strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva).

 • Projektiranje termotehničkih instalacija stambenih, poslovnih i industrijskih građevina
 • Plinski priključci i kućne plinske instalacije
 • Grijanje, hlađenje i klimatizacija
 • Klimatizacija bazenskih prostora
 • Dizalice topline i sunčevi kolektori
 • Proračun dimnjaka prema EN 13384
 • Izrada elaborata alternativnih izvora energije
 • Toplinske podstanice
 • Toplifikacija kvartova i naselja
 • Plinske kotlovnice
 • Parne kotlovnice i industrijska postrojenja
 • Plinofikacija gradskih područja
 • Mjerno redukcijske stanice