Reference

 • Glavni i izvedbeni projekt srednjetlačnog i visokotlačnog plinovoda grada Rijeke područje Zamet
 • Glavni i izvedbeni projekt srednjetlačnog i visokotlačnog plinovoda grada Rijeke područje Kantrida
 • Glavni i izvedbeni projekt visokotlačnog plinovoda Vojak – Podvežica
 • Glavni i izvedbeni projekt srednjetlačnog i visokotlačnog plinovoda grada Rijeke područje Škurinje
 • Glavni i izvedbeni projekt visokotlačnog plinovoda MRS Rijeka Zapad (Marčelji) do MRS R3 (Rijeka)
 • Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice tvrtke Autotrolej radi prelaska na prirodni plin
 • Glavni i izvedbeni projekt klimatizacije poslovne zgrade HT Hrvatski telekom, Ciottina 17a, Rijeka putem apsorpcijskih plinskih uređaja
 • Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice Riječke Nadbiskupije radi prelaska na prirodni plin
 • Glavni i izvedbeni projekt srednjetlačnog i visokotlačnog plinovoda grada Rijeke područje Donja Drenova
 • Glavni i izvedbeni projekt klimatizacije dvorane u Dražicama, Općina Jelenje
 • Glavni i izvedbeni projekt zgrade Muzeja Grada Rijeke
 • Glavni i izvedbeni projekt mjerno redukcijske stanice MRS R3
 • Idejni projekt plinifikacije Primorsko goranske županije
 • Idejni projekt plinifikacije Zadarske županije
 • Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice brodogradilišta 3. maj radi prelaska na prirodni plin
 • Glavni i izvedbeni projekt srednjetlačnog plinovoda od MRS Rijeka Zapad do Klane
 • Glavni i izvedbeni projekti toplifikacije naselja Fužine
 • Glavni i izvedbeni projekti klimatizacije dijela pogona tvrtke JGL d.d., pogon Svilno
 • Izvedbeni projekt rashladnog sistema pogona ljevaonice MIV u Varaždinu
 • Glavni i izvedbeni projekt mjerno redukcijske stanice MRS 3. maj
 • Glavni i izvedbeni projekti plinifikacije područja Marinići u općini Viškovo
 • Glavni i izvedbeni projekt podnog i zidnog grijanja, plinske kotlovnice i hlađenja dječjeg vrtića u Viškovu
 • Izvedbeni projekt ugradnje sunčevih kolektora za pripremu potrošne tople vode u pogonu tvrtke JGL d.d. u Svilnom
 • Izvedbeni projekt klimatizacije skladišta tvrtkke JGL d.d. na Škurinju
 • Izvedbeni projekt klimatizacije pogona mikrobiologije tvrtke JGL d.d. u Svilnom
 • Glavni i izvedbeni projekt toplifikacije poduzetničke zone i naselja Pisarovina
 • Izvedbeni projekt grijanja i hlađenja ureda tvrtke JGL d.d. u Svilnom
 • Izvedbeni projekt grijanja i hlađenja ureda tvrtke JGL d.d. na Pulcu
 • Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice tvrtke PIK d.d. Rijeka prelaska na prirodni plin
 • Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice brodogradilišta 3. maj radi prelaska na prirodni plin
 • Projekt korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti u dječjem vrtiću u Kraljevici
 • Glavni i izvedbeni projekt plinske kotlovnice i skladištenja UNP-a u zgradi i poslovnom centru Općine Jelenje
 • Glavni i izvedbeni projekt krovne kondenzacijske kotlovnice zgrade Jadrolinija d.d. (Palača Jadran)
 • Glavni projekt izgradnje plinovoda za Turističko naselje Costabella
 • Glavni projekt termotehničkih instalacija bazena Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat u Rovinju
 • Glavni i izvedbeni projekt termotehničkih instalacija zgrade Park 2 i kuhinje Lječilišta Veli Lošinj
 • Glavni strojarski projekt zamjene rashladnog uređaja u zgradi Rektorata Sveučilišta u Rijeci
 • Glavni strojarski projekt zamjene apsorpcijskog rashladnog uređaja Građevinskog fakulteta u Rijeci
 • Glavni projekt termotehničkih instalacija grijanja, hlađenja i klimatizacije hotela Neboder u Rijeci
 • Glavni strojarski projekt klimatizacije Muzeja Grada Rijeke za potrebe izložbe "Nepoznati Klimt"