Ventilacija i klimatizacija zgrada tijekom pandemije bolesti COVID-19 prema Smjernicama REHVA i ASHRAE

Dizalice topline
26. srpnja 2017.
Klima komora za ventilaciju i klimatizaciju zgrade

Klima komora za ventilaciju i klimatizaciju zgrade

REHVA, Federacija Europskih udruženja inženjera za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju objavila je 03.08.2020. Smjernice za rad i održavanje ventilacijskih i klimatizacijskih sustava u zgradama u cilju smanjenja širenja koronavirusa SARS-CoV-2 bolesti COVID-19 na radnim mjestima.  

Dokument je izrađen prema najnovijim saznanjima o bolesti COVID-19, a dopunjava se kontinuirano  u skladu s novim saznanjima.

Dokument se odnosi na komercijalne i javne zgrade (urede, škole, trgovačke i poslovne zgrade, sportske prostore itd.) gdje se povremeno može očekivati prisustvo inficirane osobe. Stambene zgrade nisu obuhvaćene ovim dokumentom.

Sažetak praktičnih mjera za rad i upravljanje sustavima ventilacije i klimatizacije iz Smjernica:  

 1. Osigurati odgovarajuću ventilaciju prostora s vanjskim zrakom.
 2. Uključiti ventilaciju na nominalnu brzinu najmanje dva sata prije početka radnog vremena i podesiti na najmanju brzinu dva sata nakon korištenja prostora.
 3. Tijekom noći i vikendom ne isključivati ventilaciju, održavati ventilaciju prostora na manjoj brzini.
 4. Redovito otvaranje prozora (čak i kada je mehanička ventilacija uključena).
 5. U toaletima je ventilacija stalno uključena 24/7.
 6. Izbjegavati otvorene prozore u toaletima kako bi se zadržala pravilna ventilacije prostora.
 7. Upozoriti zaposlenike na pravilno korištenje sanitarija.
 8. Prebaciti klima komore na rad samo sa vanjskim zrakom.
 9. Pregledati opremu za rekuperaciju da ne postoji propuštanje onečišćenog zraka prema prostoru.
 10. Rad ventilatorskih konvektora podesiti na način da su ventilatori uvijek uključeni.
 11. Ne mijenjati uobičajenu radnu točku grijanja, hlađenja i relativne vlažnosti u prostoru.
 12. Čišćenje kanala je prema uobičajenom planu održavanja.
 13. Mijenjanje glavnih filtra klima komore prema uobičajenom planu održavanja.
 14. Tijekom mijenjanja filtra i druge opreme potrebno je koristiti uobičajene mjere osobne zaštite.
 15. Uvesti senzor kvalitete zraka koji omogućava praćenje parametara rada sustava ventilacije.

ASHRAE, Američko udruženje inženjera za grijanje, hlađenje i klimatizaciju objavilo je 19.08.2020. vrlo detaljne Smjernice sa praktičnim savjetima za vlasnike zgrada i službe održavanja, kako sustavi ventilacije i klimatizacije u raznim tipovima zgrada trebaju raditi i provoditi održavanje tijekom pandemije, kao i nakon pandemije koronavirusom.

Podešavanje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije ovisi o mnogim faktorima, kao što su lokalni klimatski uvjeti, složenost sistema, broj osoba u prostoru, vrsta aktivnosti i ostalo.

Smjernice se odnose na zdravstvene ustanove, rezidencijalne zgrade, trgovačke i poslovne zgrade, škole.

Neke od važnijih strategija obuhvaćenih ovim dokumentom odnose se na:

 • Povećanu ventilaciju,
 • Poboljšanu filtraciju,
 • Korištenje uređaja za pročišćavanje zraka.

Vrlo je važno navesti da je svaki sustav ventilacije i klimatizacije u zgradi potrebno analizirati na način da ga se poboljša i iskoristi za smanjenje i onemogućavanje širenja virusa u zgradi.

Smjernice predlažu korištenje postojećih i novih tehnologija za pročišćavanje zraka preko ventilacijskih i klimatizacijskih sustava u zgradama:

 • UVGI svjetiljke,
 • Bipolarna ionizacija,
 • Ugradnja odgovarajućih filtera u klima komorama.

Postoje različiti sustavi i izvedbe klima komora. U daljnjem tekstu su navedena dva primjera iz Smjernica. Klima komora sa rotacijskim rekuperatorom topline i miješajućom kutijom za rad s optočnim zrakom.

Klima komora za ventilaciju i klimatizaciju zgrade

Rotacijski rekuperator se ne smije koristiti kako se dio zraka ne bi vraćao u prostor, a klapne na miješajućoj kutiji moraju biti zatvorene.   

Kod sistema bez optočnog zraka, položaj ventilatora smije biti kako je prikazano na sljedećoj slici (primjer 1, 2 i 3) kako ne bi došlo do prodora potencijalno ugroženog zraka u prostor (primjer 4).