Ovlaštenja

Rješenje Hrvatske komore inženjera strojarstva o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva,Damira Požgaja, dipl. ing. stroj. pod rednim brojem 581, kojim je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva ovlašteni inženjer strojarstva.

Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojim se tvrtki Termo – plin projekt d.o.o. iz Rijeke daje ovlaštenje za:

  • Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom,
  • Energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja,
  • Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojim se tvrtki Termo – plin projekt d.o.o. iz Rijeke daje ovlaštenje za:

  • Energetski pregled ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja.

Rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kojim se Igoru Požgaju priznaje status:

  • Koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I,
  • Koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II.

Rješenje Ministarstva kulture kojim se dopušta tvrtki Termo – plin projekt d.o.o. obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara kroz izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta strojarskih instalacija nepokretnog kulturnog dobra.

Rješenje Ministarstva kulture kojim se dopušta Damiru Požgaju, dipl. ing. stroj. obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara kroz izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta strojarskih instalacija nepokretnog kulturnog dobra.

Certifikat o osposobljenosti Damira Požgaja za rad na vođenju projekata, razina osposobljenosti D, IPMA Level D.

Certifikat o osposobljenosti Damira Požgaja kao certificiranog stručnjaka za upotrebu programskog alata RETscreen.